Is verandering de enige constante?

We houden van verandering, zolang . . . .

Een nieuwe website. Tja, de vorige was immers ook alweer drie jaar oud. Wanneer je al meer dan tien jaar websites maakt, dan lijkt het of verandering de enige constante is. Iedere dag wordt er wel een "nieuwe" programmeertool bedacht; cool, hot, innovatief en vernieuwend, allemaal tegelijk.

Sommige innovaties zijn heel zinvol, maar vaak is de meeste "vernieuwing" meer van hetzelfde, de spreekwoordelijke oude wijn in nieuwe zakken. In het dagelijks leven zien we dit ook en net als bij het maken van websites valt na een tijdje op dat de meeste mensen van verandering houden, zolang alles maar hetzelfde blijft. Echte vooruitgang vraagt snelheid, maar gaat langzaam.

Daarom noemen we het crisis

Een periode waarbij het oude niet meer werkt en het nieuwe nog niet functioneert noemen we een crisis. Van iets bestaands naar iets nieuws kan inspirerend zijn, maar roept bij velen angst op. Ze houden van verandering, zolang alles maar hetzelfde blijft. Vandaar het woord "crisis".

Veranderingen zijn echter van alle tijden en onvermijdelijk. Het zijn overgangstijden naar anders denken en handelen. De geschiedenis leert dat vasthouden aan het bestaande dan ook lap- en stopwerk is. Het versterkt de crisis of roept de volgende op.

Noem het maar een ambacht, dat wat ik doe

De weg naar het nieuwe vraagt daarom om mensen die aan de ene kant voorbij de heersende zienswijzen kunnen kijken en aan de andere kant weten dat verandering de normaalste zaak van de wereld is.

Mensen of organisaties op weg naar een nieuwe werkelijkheid helpen is daarom een ambacht te noemen. Een ambacht dat een brede kennis en ervaring vraagt. Ik, Klaas Adolf Wiersma, versta het ambacht van veranderen. Het ambacht van het bouwen van alternatieven om mensen, organisaties en projecten naar het nieuwe te helpen.Deze website is niet uitgebreid. Ik beschrijf hier geen handleidingen, manieren van werken of een projectaanpak. Er staat wel een overzicht wat ik zoal doe en deed. Daarover kunnen we best eens praten, want elk project is anders en vraagt een eigen aanpak. Bel (0653 412 061) of mail (k.a.wiersma@kriich.nl) daarom maar eens om er over te praten.